Μαζί πιο δυνατοί

Η BIONI είναι μέλος ενώσεων και ομάδων κοινού ενδιαφέροντος:

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (VdL)

Επισκεφτείτε τον οργανισμό ›  

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ “NANO ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ” ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ(VDI)

Επισκεφτείτε τον οργανισμό ›  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (VCI)

Επισκεφτείτε τον οργανισμό ›