Χρώματα Εσωτερικών χώρων

BIONI COMFORT

Πολύλειτουργικό, υψηλής ποιότητας χρώμα με εξαιρετικές ιδιότητες

BIONI NATURE®

Υψηλής ποιότητας χρώμα νανοτεχνολογίας αργύρου με μεγάλη ανθεκτικότητα σε μούχλα και μύκητες

BIONI HYGIENIC®

Υψηλής ποιότητας χρώμα νανοτεχνολογίας αργύρου για χώρους υψηλής απαιτήσεων υγιεινής