Μούχλα στο εσωτερικό

Η μούχλα αποτελεί ένα σπουδαίο και φυσικό μέρος του περιβάλλοντος της ζωής μας. Αν όμως παρουσιαστεί σε εσωτερικούς χώρους μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα υγιεινής που δεν πρέπει να υποεκτιμηθεί. Στην περίπτωση υψηλών συγκεντρώσεων στον εσωτερικό αέρα ή μειωμένων αντιστάσεων του οργανισμού (π.χ. παιδιά ή ασθενείς με ανοσοποιητικό σε καταστολή) η μούχλα που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν αβλαβής, μπορεί να βλάψει την υγεία.

Επιπλέον, οι βλάβες από μούχλα δείχνουν πάντα μεγαλύτερη συγκέντρωση υγρασίας, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε δομικές βλάβες και απομείωση της αξίας του ακινήτου.

Δημιουργία μούχλας

Το βασικό προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη της μούχλας τα κτίρια είναι – εκτός από τις επαρκείς θρεπτικές ουσίες – η ύπαρξη υγρασίας. Ο αποφασιστικός παράγοντας εδώ δεν είναι οι τοίχοι και οι οροφές. Αν η υγρασία περνάει το 70% και η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 12.6°C, ο κίνδυνος για σχηματισμό μούχλας αυξάνεται. Παρακάτω συνοψίζονται οι αιτίες ανάπτυξης μούχλας στο εσωτερικό των σπιτιών που έχουν σχέση με τη χρήση των χώρων ή με δομικές ατέλειες:

ΠΗΓΕΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΩΣ ΑΙΤΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ

  • Υπερβολική παραγωγή υδρατμών στο χώρο (π.χ. από μαγείρεμα, μπάνιο, πότισμα φυτών)
  • Λανθασμένος, ανεπαρκής ή ανύπαρκτος αερισμός
  • Ανεπαρκής θέρμανση
  • Ατελής θερμομόνωση (σχηματισμός θερμογεφυρών)
  • Υψηλότερη αντίσταση στη μεταφορά της θερμότητας (που προκαλείται από λάθος τοποθέτηση επίπλων π.χ.)
  • Υγρασία στις κατασκευές που μπορεί να προέρχεται από έλλειψη υγρομόνωσης των προσόψεων, έλλειψη στεγανοποίησης της κατασκευής γενικά

Είναι γεγονός ότι τα συμβατικά χρώματα εσωτερικής χρήσης που είναι φτιαγμένα σε συντηρητικά δεν μπορούν να αντισταθούν στη μικροβιακή αποίκηση για μεγάλο διάστημα γιατί τα επιφανειακά δραστικά συστατικά τους φθίνουν και μειώνονται, ιδιαίτερα στις πολύ εκτεθειμένες επιφάνειες. Ότι απομένει είναι ένα απροστάτευτο χρώμα που μολύνεται από μούχλα γρήγορα.

Αποκατάσταση

Αν υπάρχει μούχλα θα πρέπει να αναληφθεί γρήγορη δράση. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να εντοπισθεί το αίτιο της και να εξαλειφθεί το δυνατόν γρηγορότερο. Αν υπάρχει εκτεταμένο πρόβλημα, συνίσταται η εμπλοκή ειδικών που μπορούν να κάνουν τις απαραίτητες διαγνώσεις και να προτείνουν τις ενδεδειγμένες λύσεις.

Η ΒΙΟΝΙ συνεργάζεται με ειδικούς στη δομική φυσική και στη μικροβιολογία για να είναι σε θέση να υποδείξει τις πλέον κατάλληλες λύσεις ακόμη και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις.

Αν ακολουθηθούν οι συστάσεις του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Οργανισμού Περιβάλλοντος, σε περίπτωση μούχλας η αποκατάσταση θα πρέπει προσαρμοστεί στο εύρος της ζημιάς και στο είδος του χώρου. Ειδικοί θα πρέπει να κληθούν σε περίπτωση προσβολής επιφανειών (> 0,5 m²), ενώ για μικρότερες επιφάνειες την επέμβαση μπορούν να κάνουν απλοί ιδιώτες.

Λύση

Η ΒΙΟΝΙ βασισμένη στις τελευταίες επιστημονικές γνώσεις, μπόρεσε να παράξει χρώματα που έχουν πρωτόγνωρη αντοχή στη μούχλα και παράλληλα πληρούν τις πιο αυστηρές απαιτήσεις για την ποιότητα του εσωτερικού αέρα.

Αυτό επιτεύχθηκε με ένα συνδυασμό χρήσης της νανοτεχνολογίας αργύρου και ελαφροβαρών πυριτικών αδρανών που αλλάζουν το μικροκλίμα στην επιφάνεια του χρώματος, πράγμα κακό για τα σπόρια των μυκήτων. Έτσι τα χρώματα ΒΙΟΝΙ είναι αισθητά καλύτερα από τα συμβατικά χρώματα, όσον αφορά τη χρήση τους σε χώρους που μαστίζονται από μούχλα και υγρασία:

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΤΕΣΤ

Tested by: ADVISAN DR. MISSEL GmbH

Είδη δοκιμών

Αποτέλεσμα

Aspergillus Niger Καμία μεταβολή
Penicillium chrysogenum Καμία μεταβολή
Cladosporium cladosporioides Καμία μεταβολή
Acremonium strictum Καμία μεταβολή
Λήψεις