Νανοτεχνολογία αργύρου

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των χρωμάτων εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης ΒΙΟΝΙ είναι η μοναδική, μακρόχρονη αντίσταση τους στην ανάπτυξη βακτηρίων, μούχλας και αλγών.

Αυτό επιτυγχάνεται με τις βέλτιστες ιδιότητες ρύθμισης της υγρασίας των επιφανειών και με την πατενταρισμένη τεχνολογία συστήματος αργύρου που ανέπτυξε η ΒΙΟΝΙ από κοινού με Fraunhofer Institute (ICT).

Ενώ τα χρώματα συμβατικής τεχνολογίας προσπαθούν να εμποδίζουν την μικροβιακή αποίκηση με τοξικά, ενεργά συστατικά όπως βιοκτόνα και μυκητοκτόνα, η νανοτεχνολογία αργύρου της ΒΙΟΝΙ βασίζεται στις ειδικές ιδιότητες του πολύτιμου μετάλλου που είναι γνωστές από την αρχαιότητα. Οι Ρωμαίοι για παράδειγμα χρησιμοποιούσαν επενδεδυμένα με άργυρο δοχεία για να επιμηκύνουν την ημερομηνία λήξης των ροφών και του νερού. Οι αλληλεπιδράσεις και οι μηχανισμοί επιρροής που λαμβάνουν μέρος μεταξύ των μικροοργανισμών και του αργύρου διασφαλίζουν επίσης ότι τα χρώματα ΒΙΟΝΙ θα ανθίστανται στην μικροβιακή ανάπτυξη με ένα τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον:

Νανοτεχνολογία αργύρου σε σύγκριση με τις συμβατικές αντιμουχλικές – αντιμικροβιακές βαφές

*tested by: ADVISAN Dr. Missel GmbH