Καμία τύχη για τη μούχλα και τα άλγη!

Η κύρια αποστολή ενός χρώματος πρόσοψης είναι να προστατεύει το υπόστρωμα από τις περιβαλλοντικές και κλιματικές οχλήσεις. Τα χρώματα εξωτερικής χρήσης ΒΙΟΝΙ έχουν βέλτιστες ιδιότητες ρύθμισης της υγρασίας και προστατεύουν αποτελεσματικά και μακροχρόνια από τις κλιματολογικές καταπονήσεις και τους επιθετικούς, επικαλυπτικούς αερομεταφερόμενες παράγοντες. Η ιδανική ισορροπία συνδετικών ρητινών με τα αδρανή βοηθάει ιδιαίτερα σε αυτό.

Χάρη στη νανοτεχνολογία αργύρου και τις όπτιμουμ ιδιότητες ρύθμισης της υγρασίας, τα χρώματα ΒΙΟΝΙ παρέχουν μακρόχρονη προστασία από τον αποικισμό της μούχλας και των αλγών.

Σχηματισμός

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που επιτρέπουν την ανάπτυξη μούχλας και αλγών στις προσόψεις. Ιδιαίτερα όταν παίρνονται θερμομονωτικά μέτρα για τους τοίχους, παρατηρείται μία αύξηση της ανάπτυξης της μούχλας και των αλγών.

Τα συμβατικά χρώματα που βασίζουν την αντιμυκητιακή τους δράση στην προσθήκη αντιμουχλικών παραγόντων δεν μπορούν να αντέξουν για πολύ στον μικροβιακό αποικισμό. Αυτό γίνεται γιατί οι βροχές ξεπλένουν γρήγορα τους βιοκτόνους παράγοντες και γίνεται ένα απροστάτευτο χρώμα που είναι θέμα χρόνου να γίνει πρασινωπό από την ανάπτυξη φυτικών μικροοργανισμών.

ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΥΧΛΑΣΚΑΙ ΑΛΓΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ

  • Νερά συμπύκνωσης που προέρχονται από τη ψύξη των επιφανειών των τοίχων κατά τη διάρκεια της νύχτας (τα απορροφητικά υποστρώματα λόγω των στρώσεων της εξωτερικής θερμομόνωσης)
  • Ανεπαρκής προστασία της πρόσοψης από την υγρασία
  • Επιρροές σχετικές με τον τρόπο δόμησης
  • Τοπικές συνθήκες (υγρασία, βλάστηση)
Λύση

Η ΒΙΟΝΙ βασισμένη στις τελευταίες επιστημονικές γνώσεις, μπόρεσε να παράξει χρώματα που έχουν πρωτόγνωρη αντοχή στη μούχλα και παράλληλα πληρούν τις πιο αυστηρές απαιτήσεις για την ποιότητα του εσωτερικού αέρα.

Αυτό επιτεύχθηκε με ένα συνδυασμό χρήσης της νανοτεχνολογίας αργύρου και ελαφροβαρών πυριτικών αδρανών που αλλάζουν το μικροκλίμα στην επιφάνεια του χρώματος, πράγμα κακό για τα σπόρια των μυκήτων. Έτσι τα χρώματα ΒΙΟΝΙ είναι αισθητά καλύτερα από τα συμβατικά χρώματα, όσον αφορά τη χρήση τους σε χώρους που μαστίζονται από μούχλα και υγρασία:

ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ BIONΙ: ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

3 χρόνια μετά την εφαρμογή ενός συμβατικού χρώματος προσόψεων
5 χρόνια από την εφαρμογή του BIONI PERFORM®