Βρείτε αυτό που χρειάζεστε

Εδώ θα βρείτε να κατεβάσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη χρησιμοποίηση των χρωμάτων ΒΙΟΝΙ σε χώρους υγιεινής.

Φυλλάδια
Πιστοποιήσεις
Εκθέσεις δοκιμών

Μετά από γραπτή αίτηση, θα σας στείλουμε τις εκθέσεις δοκιμών και τα πιστοποιητικά που αφορούν τις αντίστοιχες δοκιμές με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.