Τεχνολογία

Η BIONI® κατοχυρώνεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στον Καναδά

Μετά τις Αμερικάνικες και Ρώσικες Ομοσπονδίες, το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας του Καναδά χορήγησε επίσης δίπλωμα για χρώματα εσωτερικών χώρων, προσόψεων και οροφών βασισμένα στο Silver System Technology στις 19 Αυγούστου 2014.

Go back