Εφαρμογές

Νέα φυλλάδια εφαρμογής για χρώματα εσωτερικών χώρων BIONI®

Νέα διαφημιστικά έντυπα που ασχολούνται ιδιαίτερα με τις απαιτήσεις για εφαρμογή σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης, ξενοδοχεία, καθώς και οικιακούς – εργασιακούς χώρους.

Go back