Προϊόντα

Χώροι υψηλής ευαισθησίας
→ Χειρουργεία
→ Intensive care units
→ Εργαστήρια
→ Διαγνωστικά κέντρα
→ Δωμάτια θεραπείας
→ Χώροι παρασκευής τροφίμων
→ Λοιπά.
Χώροι με αυξημένα επίπεδα υγρασίας
→ Δημόσιες τουαλέτες
→ Μπάνια
→ Καθαριστήρια
→ Θάλαμοι
→ Δωμάτια φροντίδας
→ Αίθουσες αναμονής
→ λοιπά.
Χώροι προσωπικού, διοίκησης, τεχνικές περιοχές, χώροι αποθήκευσης

→ Δωμάτια προσωπικού
→ Offices
→ Γραφεία
→ Διάδρομοι
→ Κλιμακοστάσια
→ Δωμάτια τεχνικών
→ λοιπά.