Χρώματα χαμηλά σε πτητικά συνιστώνται για εσωτερικές εφαρμογές

Τα χρώματα BIONI συμμορφώνονται στα πιο απαιτητικά στάνταρ γιατί δεν περιέχουν διαλύτες και μαλακτικά και περιέχουν πολύ χαμηλές ποσότητες πτητικών ουσιών.

Η αξιολόγηση της υγιεινής του εσωτερικού αέρα σχετικά με τα χρώματα BIONI είναι μία διαδικασία συνεχώς επαναλαμβανόμενη σύμφωνα με τα πιο αυστηρά κριτήρια σε πολλά ανεξάρτητα εργαστήρια:

  • AgBB Evaluation Scheme (ISO 16000-3, etc.)
  • TÜV Proof Κατάλογος κριτηρίων
  • Κατάλογος κριτηρίων του δελτίου “Περιβαλλοντική ιατρική και υγιεινή κτιρίων“
  • ISO 11890-2
  • ASTM D6886-12
  • Γαλλικοί κανονισμοί (διάταγμα DEVL1101903D, etc.)
AgBB Evaluation Scheme

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θεμάτων Υγιεινής Δομικών Υλικών (AgBB) δημιουργήθηκε το 1997. Απαρτίζεται από αντιπροσώπους του υπουργείου υγείας, το Γερμανικό Ινστιτούτο Πολιτικών Μηχανικών (DIBt), του Ομοσπονδιακού Γερμανικού Ινστιτούτου για την έρευνα και τις δοκιμές υλικών (BAM) και του Ομοσπονδιακού Γερμανικού Ινστιτούτου εκτίμησης και ανάλυσης κινδύνων(BfR).

Ο σκοπός της AgBB είναι να δίνει ομοιόμορφη και ξεκάθαρη αξιολόγηση για τα δομικά υλικά στη Γερμανία. Για το λόγο αυτό η AgBB έχει σχεδιάσει ένα διεθνώς έγκυρο σύστημα αξιολόγησης έτσι ώστε να αξιολογούνται οι εκπομπές οργανικών πτητικών ουσιών των χρωμάτων εσωτερικής χρήσης.

Κατάλογος κριτηρίων TÜV PROOF

Το πιστοποιητικό δοκιμής του TÜV Rhineland εκδίδεται για όλα τα χρώματα των οποίων το περιεχόμενο σε επιβλαβείς ουσίες και οι πιθανές εκπομπές τους έχουν αναλυθεί. Όταν αυτό το πιστοποιητικό απονέμεται σε κάποιο συγκριτικό προϊόν, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι υγείας, σχετικά με το προϊόν σύμφωνα με την υπάρχουσα τεχνογνωσία .

Κατάλογος κριτηρίων του δελτίου “Περιβαλλοντική ιατρική και υγιεινή κτιρίων“

Η σφραγίδα “Συνίσταται από περιβαλλοντική/ιατρική άποψη” απονέμεται από την εταιρία “Περιβαλλοντικής Ιατρικής, Υγιεινής Κτιρίων και εσωτερικής τοξικολογίας” που εκπληρώνουν τα ακόλουθα κριτήρια: Μη επικίνδυνο, χαμηλών εκπομπών σε ρύπους, ευνοϊκή επιρροή του εσωτερικού κλίματος και άνεσης, βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα, βελτίωση της άνεσης και της υγείας των ενοίκων, κλπ. Διάφορα και αρκετά κριτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση, αλλά πάνω από όλα το προϊόν να πρέπει να είναι “μη επικίνδυνο”.