Αστάρια

BIONI GRIP

Ειδικό αστάρι χωρίς διαλύτες για τη σταθεροποίηση και την εξίσωση της απορροφητικότητας σε πορώδεις οικοδομικές επιφάνειες.

BIONI CLEAN

Ειδικό απολυμαντικό χωρίς χλώρια για τη γρήγορη και αποτελεσματική εξάλειψη της μούχλας και των βακτηρίων.