Ανώτερης ποιότητας χρωματικές λύσεις για χώρους υγείας

Η ΒΙΟΝΙ προσφέρει μία σειρά επιχρισμάτων προσανατολισμένη να πληροί τις αυστηρές απαιτήσεις του συστήματος ιατρικής υγιεινής περίθαλψης.

Η ΒΙΟΝΙ προσφέρει μία σειρά από προδιαγραφές και λύσεις, που αναπτύχθηκε και κατοχυρώθηκε σε συνεργασία με το Fraunhofer Institute για να ταιριάζουν σε διαφορετικές περιοχές εφαρμογής, τα επίπεδα πιθανής χρήσης και τις ευαίσθητες περιοχές. Θέτουν νέα πρότυπα υγιεινής, υγείας, βιωσιμότητας, αποδοτικότητας, κόστους και αισθητικής:

+
ΥΓΙΕΙΝΗ

Τα χρώματα ΒΙΟΝΙ ακολουθούν τα πρότυπα υγιεινής, εμποδίζοντας τα βακτήρια να εξαπλωθούν σε βαμμένες επιφάνειες.

+
ΥΓΕΙΑ

Τα χρώματα ΒΙΟΝΙ πληρούν τις πιο αυστηρές απαιτήσεις για την ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων δεδομένου ότι είναι απαλλαγμένα από διαλύτες και μαλακτικά και έχουν πολύ χαμηλά επίπεδα VOC.

+
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Τα χρώματα ΒΙΟΝΙ παράγονται χωρίς τη χρήση δηλητηριωδών και επιβλαβών για το περιβάλλον υλικά. Είναι πολύ ανθεκτικά, με αποτέλεσμα να μειώνονται ο χρόνος επαναβαψίματος και τα έξοδα συντήρησης.

+
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

Τα χρώματα ΒΙΟΝΙ προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις και ποιότητες ανάλογα με την περιοχή εφαρμογής. Τα χρώματα είναι άοσμα, εξασφαλίζοντας ότι τα δωμάτια θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά άμεσα.

+
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Τα χρώματα είναι πολύ σημαντικά για νοσοκομεία, κλινικές και ιατρεία, κυρίως σε ψυχολογικό επίπεδο. Τα χρώματα ΒΙΟΝΙ συνδυάζουν λειτουργικότητα και αισθητική, επιτρέποντας σχεδόν απεριόριστη γκάμα χρωματισμών.