Χρώματα Εξωτερικών χώρων

BIONI PERFORM®

Εξαιρετικά ανθεκτικό χρώμα προσόψεων με προληπτική προστασία μακράς διάρκειας ενάντια στην ανάπτυξη μούχλας και αλγών

BIONI ROOF

Στεγανοποιητική επίστρωση δωμάτων μακράς διάρκειας με ιδιαίτερη αντοχή στις κλιματολογικές συνθήκες με μακρόχρονη προληπτική προστασία έναντι της ανάπτυξης μούχλας και αλγών